صفحه اخبار

 

باسمه تعالي

به اطلاع كليه مربياني كه در تابستان 1388 كلاس هاي مفاهيم را گذرانده اند مي رساند در تاريخ 88/8/29 آزمون مفاهيم در مدرسه ابتدايي محسنيه واقع در ابتداي خيابان رودكي روبروي امامزاده محسن در ساعت 10 صبح برگزار مي گردد.

كارت ورود به جلسه در محل برگزاري آزمون تحويل مي شود.

كريمي

 معاونت تأمين و تربيت نيروي انساني

 

 
برگشت به صفحه اصلي